Friday, 10 October 2014

నీ పెదవుల చిరునవ్వుల
వెనుక నే చిన్న కారణమై
నీ కనుల అందము
చాటున నే ఊహనై..
నీ తేనే మనసు
మాటున నే కోరికై,
వర్షించే నా కనులను నీ
నును వెచ్చని స్పర్శతో
ఆనందింపజేయవా....

No comments:

Post a Comment