Friday, 10 October 2014

సంగమం ..
నీ తనువు నా తనువుతో
మనసులు మాట్లాడుకుంటున్నాయి
మౌనమనే బాషతో
తడబడుతున్నాయి ..
నా అదరాలు నీ ఆదరాల స్పర్శతో
అలసిపోతున్నాయి..
నా కనురెప్పలు నీ కనుల చుంబనంతో ..
పొంగుతోంది ...
వెచ్చని శ్వాస వరద గోదావరిలా...
నీ స్వేదము రుచి ,
ఈ ఆనందపు అనుభూతి తీయనిది...

No comments:

Post a Comment