Thursday, 24 July 2014

నీవు కలవై నను కవ్విస్తుంటే,
కనులలో ఉన్న నిను కలుసుకునేదెల !
నీ చిరునవ్వు చిరునామాగా వెతికినా,
నీవు నా కంట పడవేలా !
అనుక్షణం నను దహించక,
నా చేరువ కావా ప్రియతమా !!!

No comments:

Post a Comment