Wednesday, 5 March 2014

పోరాటం ....

తెరచాపను తాకుతున్న
చల్లని గాలికి తెలుసా..
తాను ఏ దిశగా,
పయనిస్తుందో ...
నావను నడిపే వారికి తెలుసా..
మరునిముషము ఏమి జరుగుతుందో...
బ్రతుకు పోరాటానికి జాలరులై,
నిండు కుండ లాంటి సముద్రంలో,
నీటి బిందువై కలిసి  పోతున్నారు...
తమ బంధువుల కనులలో,
కన్నీటి ఆశ్రువులవుతున్నారు....
                                                             - Pragma!

No comments:

Post a Comment